SE EN 

Allmänna villkor

Medlemskap


- Medlemskap för ett av träningspassen (Gravid, Back in Shape och Mom in Shape) är på minst 3 månader. Ansökan görs via formulär på webbplatsen www.mominbalance.se. Medlemskapet börjar på dagen för inträde som anges på ansökningsblanketten (under förutsättning att det finns utrymme i den önskade gruppen).

- Om du har mindre än 3 månader kvar till förlossningsdagen, kan du ändå abonnera på Gravidpasset. Vänligen kontakta info@mominbalance.se för att diskutera möjligheterna.

- Genom ditt medlemskap accepterar du dessa villkor för Mom in Balance Sweden.

- Du kan ändra ditt medlemskap från en gång per vecka till Unlimited när som helst genom att skicka ett email till info@mominbalance.se (under förutsättning
att det finns utrymme tillgängligt i den önskade gruppen). Att ändra medlemskap från Unlimited till en gång per vecka är möjligt med en uppsägningstid på en
kalendermånad genom att skicka ett email till info@mominbalance.se.

- Mot uppvisande av läkarintyg kan medlemskapet pausas vid medicinska skäl. Detta måste meddelas så snart som möjligt genom att skicka ett email till info@mominbalance.se. I en överenskommen situation blir ditt medlemskap pausat från dagen för anmälan.

- Om du är gravid, kan ditt medlemskap för Mom in Shape ändras till Gravid genom att skicka ett email till info@mominbalance.se, med en uppsägningstid på en kalendermånad.

- När du är gravid och har ett Gravidmedlemskap kan det hända att du får en tidig förlossning eller annat som tillfälligt kan hindra dig från att delta i träningen. Medlemskapet i sig kommer att avslutas vid det beräknade förlossningsdatumet. Passen som är utestående vid tidpunkten för förlossningen kommer då att övergå till maximalt 4 pass inom träningspasset Back in Shape när du är redo att börja igen. Om du väljer att inte återuppta med träningspasset Back in Shape, kommer rätten att använda sig av de återstående träningspassen att upphöra. Oförmåga att delta i träningen ger inte rätt till återbetalning av medlemsavgift.

- Du kan inte tillfälligt pausa ditt medlemskap på grund av semester. Det är möjligt att ta igen missade träningspass på grund av planerad semester på andra dagar, inom en period av 3 månader om du meddelar oss om det i förväg via e-mail. Rätten att ta igen missade träningspass upphör efter avslutandet av ditt medlemskap.

- Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas.

Betalning

- Vi kommer att skicka en faktura med medlemsavgiften som skall förskottsbetalas genom banköverföring.

- Mom in Balance har rätt att avsluta medlemskapet i fall av (återstående) obetalda avgifter. Betalningsansvar kvarstår.

- Mom in Balance har rätt att ändra medlemsavgifter. Du kommer att meddelas senast 3 månader i förväg.

Träningspass

- Mom in Balance har rätt att ändra träningstider/-plats/-program etc.

- Träningspassen äger rum oberoende av vädret. Endast under extrema väderförhållanden (t.ex. åska eller snöstormar) eller på grund av tränarens sjukdom, kan träningen ställas in.

- Inställning av träningspassen kommer att meddelas (via e-mail) senast en timme före träningspassens start. Om Mom in Balance ställer in ett träningspass av ovan nämnda skäl, får du alltid en möjlighet att ta igen det vid en annan tidpunkt under samma vecka.

- Det blir inga träningspass på nationella helgdagar. Vänligen kontakta info@mominbalance.se för exakta datum. Det blir ingen återbetalning eller avgiftssänkning för nationella helgdagar men träningen kan tas igen när som helst under ditt medlemskap.

- Ingen återbetalning sker för det fall du väljer att inte delta i det träningspassen Mom in Balance erbjuder. Det är möjligt att ta igen missade träningspass på andra dagar, inom en period av 3 månader. Rätten att ta igen missade träningspass upphör efter avslutande av medlemskapet.

- Under träningspassen bör du följa tränarens instruktioner och du bör lyssna på din egen kropp. Vid osäkerhet, diskutera med tränaren om övningarna är lämpliga för din situation.

- Deltagandet sker på egen risk. Mom in Balance Sweden är inte ansvarigt för skador, sjukdom eller dödsfall. Mom in Balance är inte heller ansvarigt för eventuella förlorade eller stulna föremål.

Avslutande av medlemskap

- Efter de inledande 3 månaderna, kan Graviditetsmedlemskapet avslutas genom att skicka ett email till info@mominbalance.se, dock senast en månad innan medlemskapsperioden löper ut. Utan en uppsägning kommer medlemskapet automatiskt att förlängas månadsvis tills förlossningsdagen.

- Efter de inledande 3 månaderna, kan medlemskapet Back in Shape avslutas genom att skicka ett mail till info@mominbalance.se, dock senast en månad innan medlemskapsperioden löper ut. Utan en uppsägning kommer medlemskapet automatiskt att förlängas månadsvis. Efter 6 månader kommer det att automatiskt att omvandlas till medlemskap för Mom in Shape (andra priser gäller då).

- Efter de inledande 3 månaderna, kan medlemskapet Mom in Shape avslutas genom att skicka ett email till info@mominbalance.se, dock senast en månad innan medlemskapsperioden löper ut. Utan en uppsägning kommer medlemskapet automatiskt att förlängas månadsvis.

Tillämplig lag och tvistlösning

- Svensk rätt är tillämplig på dessa villkor. Eventuella tvister avgörs av behörig domstol i Stockholm, Sverige