NL EN 
TERUG NAAR BLOG OVERZICHT
Waarom we weer naar buiten gaan!

Waarom we weer naar buiten gaan!

Lees hier alle ins & outs van deze beslissing.

In december kozen we ervoor om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en tijdelijk geen outdoor workouts meer te geven, om zo de kans op besmettingen terug te dringen. We hebben gemerkt dat er een enorme behoefte vanuit is om weer samen buiten te sporten. 

Vanzelfsprekend doen we dit alleen als het mag en volgens de huidige maatregelen kan, dus hebben we contact gehad met NL Actief en handhaving. Allen bevestigen dat we met meerdere tweetallen op de juiste afstand kunnen trainen en dat het besmettingsgevaar buiten minimaal is gebleken. Nu er in de laatste persconferentie ook geen strengere maatregelen zijn aangekondigd staat niets ons in de weg om weer op een verantwoorde en veilige manier buiten te sporten!

Hieronder enkele onderbouwingen:

Rijksoverheid geeft aan:
"Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur)."

Dit wordt verder uitgewerkt door de NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten en NL Actief. Bovendien kunnen wij juist bijdragen aan een gezonde levensstijl dat ook in deze tijden wordt aangemoedigd door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Zij onderschrijven dat.


NOC*NSF geeft aan:
"Het is mogelijk om met meerdere tweetallen tegelijk op 1 sportveld te trainen."

De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.


Branchevereniging NL Actief geeft aan:
Patrick Rijners, de Directeur van NL Actief: Na elke persconferentie is hij in direct contact met het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de maatregelen die worden genomen m.b.t. sporten. Ook bevestigt hij dat het beleid van de rijksoverheid altijd verder wordt uitgewerkt door NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten en NL Actief.


Wat mag niet: Hij onderschreef dat het beperken van de reisbewegingen juist bedoeld is waar grote groepen samenkomen, dus winkels maar ook scholen. Dit wordt ook bedoeld met groepslessen zijn verboden, geen grote groepen van 20 bij elkaar op 1,5 meter die centraal worden aangestuurd. Dus 1 grote groep zonder 1,5 m afstand onderling.

Wat mag wel: Sporten in 2-tallen in ruime opzet. Dus er mogen meerdere 2-tallen op een “veld” staan. Er moet voldoende ruimte zitten tussen de 2-tallen. En belangrijk is dat ze niet centraal mogen worden aangestuurd, dus elk duo krijgt de oefeningen voor zich geprint. De trainer mag wel rondlopen (het is 2-tallen exclusief instructeur) om aanwijzingen te geven aan de duo’s. NL Actief heeft overleg gehad met het ministerie van VWS. Vooropgesteld dient te worden dat de tweetallen qua samenstelling gedurende de training niet van samenstelling mogen wisselen. De afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn, zodat er geen sprake is van groepsvorming. Ook zien we dat er vakken worden gemaakt waarbinnen tweetallen op veilige afstand van elkaar kunnen sporten. Om instructie te geven aan één tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van het tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan alle tweetallen in één keer mag niet.

Vereniging Sport & Gemeente
https://sportengemeenten.nl/update-covid-19-en-sport/

Bekijk onze workouts
deel op: