NL EN 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mom in Balance Abonnement

Je gaat van start met een Zwanger-, Back in Shape- of Mpower abonnement voor minimaal 3 maanden. Hierna geldt het opzegtermijn van één maand. Als je uitgerekende datum binnen deze 3 maanden valt, dan maken we een uitzondering voor je: we beëindigen je abonnement op je uitgerekende datum en houden je niet aan het minimum termijn.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Heb je al eerder meegetraind, dan kan je je abonnement ook starten met behulp van de reactivatie button in je Members App.

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Mom in Balance te accepteren.

Het Zwanger-abonnement stopt automatisch op de uitgerekende datum. Mocht je eerder dan je uitgerekende datum bevallen, dan kan je dit aan ons doorgeven en dan wordt het abonnement op de bevaldatum stopgezet. Doorgeven kan via een e-mail.

Het Back in Shape-abonnement heeft een looptijd van minimaal 3 maanden. Na 3 maanden loopt je abonnement stilzwijgend door. Je abonnement is per maand opzegbaar met min. opzegdatum 3 maanden na de start. Als je na een aantal maanden in overleg met je trainster wil overstappen naar het Mpower programma dan kan je een mail sturen.

Wijzigingen in de abonnementsvorm van 1 keer per week naar onbeperkt trainen is altijd mogelijk. Van onbeperkt trainen naar 1 keer per week trainen kan per de 1e van de volgende maand. Stuur een e-mail naar je locatiemanager.

Als je een workout moet missen kan je je afmelden via je Mom in Balance Members App. Dit kan tot een uur voor aanvang van de training. Bij een abonnement van 1x per week ontvang je bij afmelding van een workout een credit waarmee je een inhaal training kan inplannen. Je kan maximaal 4 credits tegelijk opsparen. Een credit is te verzilveren binnen een abonnement en je neemt ze mee bij overgang naar een volgend abonnement. Je kan geen inhaaltraining plannen met een credit als je geen abonnement hebt. Een credit verloopt niet. Credits zijn niet overdraagbaar.

Bij zwangerschap kan het Mpower abonnement per direct worden omgezet naar een Zwanger abonnement. Mpower is niet geschikt voor het zwangere lichaam. Overleg dit altijd met je trainster. Met uiterlijk 14 weken moet je deze overstap gemaakt hebben.

 

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt achteraf maandelijks geïncasseerd door Mom in Balance, aan het einde van de maand.

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken, per IDEAL kan betalen of we bieden de incasso na een maand nogmaals aan.

Deelname aan de lessen van Mom in Balance wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Mom in Balance is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting komt te vervallen.

Mom in Balance behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht.

Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Mom in Balance behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainster gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per mail en met een pushbericht gecommuniceerd.

De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de workouts op de meeste locaties niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Check bij jouw locatie of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende feestdagen worden en sowieso geen workouts gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, Kerstavond en 25 en 26 december (Kerst). Sta je aangemeld voor een training op een feestdag dan kan je je via de app afmelden en een inhaaltraining boeken.

Mom in Balance kan niet aansprakelijkheid gesteld worden voor zoekgeraakte, beschadigde en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door Mom in Balance, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Door gebruik van de Mom in Balance Members App is het wel mogelijk om binnen de abonnementsduur een gemiste training in te halen op dagen dat je normaal niet traint.

Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Door gebruik van de Mom in Balance Members App is het wel mogelijk om gemiste workouts in te halen op andere dagen voor of na je vakantie (gedurende looptijd abonnement).

Deelname aan de Mom in Balance workout doet de deelnemer geheel op eigen risico.

Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainster.

Beëindigen

Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door blessures of op medische indicatie. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven per mail. Je abonnement stopt na het doorgeven hiervan.

Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden. Voor het Zwanger- abonnement geldt hierbij dat dit tot maximaal de uitgerekende datum van je zwangerschap loopt. Daarna wordt het abonnement automatisch stopgezet.

Een Zwanger Abonnement wordt automatisch beëindigd op je uitgerekende datum, welke je hebt doorgegeven bij je aanmelding. Na de minimale duur van 3 maanden kan je het Zwanger abonnement maandelijks beëindigen via email.

Een Back in Shape of Mpower abonnement kan opgezegd worden na een minimale duur van 3 maanden. Opzegging gaat via een email. Houd rekening met een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden.

 

Memberkorting 

De memberkorting voor artikelen in de webshop van Mom in Balance is alleen voor members van Mom in Balance. De codes die je ontvangt gedurende je lidmaatschap mogen niet met derden gedeeld worden. Heb je een aankoop gedaan met een kortingscode maar ben je geen actief lid van Mom in Balance? Dan heeft Mom in Balance het recht het kortingsbedrag te factureren aan de koper.