NL EN 

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Mom in Balance Abonnement

Je gaat van start met een Zwanger-, Back in Shape of Mpower-abonnement voor minimaal 3 maanden. Als je een Zwanger abonnement wilt maar al verder in je zwangerschap bent, dan kun je contact opnemen over de mogelijkheden met info@mominbalance.nl.

Aanmelding vindt plaats door het inschrijfformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden. Het lidmaatschap vangt aan, op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. 

Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden van Mom in Balance te accepteren.

Het Zwanger-abonnement stopt automatisch op de uitgerekende datum. Mocht je eerder dan je uitgerekende datum bevallen, dan wordt het abonnement op de bevaldatum stopgezet. Stuur dan een e-mail aan info@mominbalance.nl.

Het Back in Shape-abonnement loopt minimaal 3 maanden, daarna kun je overstappen naar het Mpower programma door een email te sturen naar info@mominbalance.nl. Het Mpower abonnement is na de eerste 3 maanden per maand opzegbaar.

Wijzigingen in de abonnementsvorm van 1 keer per week naar onbeperkt trainen is altijd mogelijk. Van onbeperkt trainen naar 1 keer per week trainen kan tot een maand van tevoren gewijzigd worden, per de 1e van de maand. Stuur een e-mail aan info@mominbalance.nl.

Wanneer je een workout mist kun je deze tot een maximum van 4 gemiste workouts inhalen op een ander gewenst moment binnen een actief abonnement. Hiervoor kun je gebruik maken van de Mom in Balance App.

Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk en per direct stop te zetten bij uitval door blessures. Dit dient direct te worden doorgegeven via info@mominbalance.nl. Je abonnement stopt na het doorgeven hiervan.

Bij zwangerschap kan het Mpower-abonnement per direct worden omgezet naar een Zwanger- abonnement.

Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

De betaling geschiedt via automatische incasso, hiervoor wordt toestemming gegeven middels het volledig invullen van het aanmeldformulier. Het bedrag wordt achteraf maandelijks geïncasseerd door Mom in Balance, aan het einde van de maand.

Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering ontvang je een herinnering waarbij je het zelf kan overmaken, per Ideal kan betalen of we bieden de incasso na een maand nogmaals aan.

Deelname aan de lessen van Mom in Balance wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan (zonder opgaaf van geldige reden). Mom in Balance is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.

Mom in Balance behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 3 maanden voor een prijswijziging word je hiervan op de hoogte gebracht. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Mom in Balance behoudt zich het recht voor om trainingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.

De workouts gaan altijd door. Alleen bij extreem slecht weer, of door ziekte van de trainer gaat de workout niet door en wordt er een inhaalmogelijkheid aangeboden. Als een workout niet doorgaat, wordt dit minimaal een uur voor de start van de workout per mail gecommuniceerd.

Als het maximum aantal deelnemers van een groep is bereikt, wordt je op een wachtlijst geplaatst en krijg je hiervan bericht. Zodra er weer plaats is, neemt Mom in Balance contact met je op.

De trainingen lopen het hele jaar door. Behalve op nationale feestdagen gaan de workouts op de meeste locaties niet door, zonder dat dit zal leiden tot contributie vermindering of restitutie. Check bij jouw locatie of de trainingen wel doorgaan. Op de volgende feestdagen worden geen workouts gegeven: 1 januari (Nieuwjaarsdag), 1e en 2e Paasdag, 27 april (Koningsdag), Hemelvaartsdag, 1e en 2e Pinksterdag, 5 december, kerstavond en 25 en 26 december (Kerst), 31 december (Oudejaarsdag).

Mom in Balance stelt zich niet aansprakelijkheid voor zoekgeraakte en/of gestolen persoonlijke eigendommen.

Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot deelnemen aan de workouts, die aangeboden worden door Mom in Balance, vindt geen restitutie van de contributie plaats. Wel is het mogelijk om binnen de abonnementsduur een gemiste les in te halen op dagen dat je normaal niet traint.

Het is niet mogelijk om het abonnement stop te zetten wegens vakantie. Wel is het mogelijk om gemiste workouts in te halen op andere dagen voor of na je vakantie (gedurende looptijd abonnement).

Deelname aan de Mom in Balance workout doet de deelnemer geheel op eigen risico.
Tijdens de training luistert de deelnemer goed naar haar lichaam en volgt zij de instructies op van de trainer.

Beëindigen

Het is mogelijk om het abonnement tijdelijk stop te zetten bij uitval door blessures of andere redenen. Dit dient zo snel mogelijk te worden doorgegeven en kun je via de mail doorgeven.

Het Zwanger-abonnement of Back in Shape-abonnement opzeggen kan na 3 maanden middels een e-mail. Dit dient uiterlijk 1 kalendermaand voordat de gewenste stopdatum doorgegeven te worden. Voor het opzeggen van het Mpower-abonnement geldt 1 kalendermaand opzegtermijn.

Zonder opzegging zal het abonnement automatisch maandelijks verlengd worden. Voor het Zwanger- abonnement geldt hierbij dat dit tot maximaal de uitgerekende datum van je zwangerschap loopt. Daarna wordt het abonnement automatisch stopgezet.